Pro někoho je práce potěšením, pro někoho naopak povinností. A pro všechny je zdrojem finančních prostředků, bez kterých by se dnes nedalo žít.
Není mzda jako mzda
Není mzda jako mzda

Není mzda jako mzda

Umíte si představit člověka, kterému někdo slíbí, že mu dá určitou finanční částku, a pak mu ve skutečnosti vyplatí o poznání méně? Určitě ano. A určitě je vám jasné, že to dotyčného nenadchne, ale přesně naopak. Může ho to zklamat a může mu to i vysloveně hnout žlučí. Protože sliby by se měly plnit a dotyčný by se tedy měl dočkat toho slíbeného.

Platí to v podstatě kdekoliv. A logicky i v zaměstnání. Když člověk někde pro někoho pracuje, očekává, že dostane za svoji práci zaplaceno tolik, kolik bylo dohodnuto, na čem se obě strany – zaměstnanec i zaměstnavatel – dohodli.

Jenže právě zde dochází někdy k rozčarování. Zaměstnanci je přislíbena určitá hrubá mzda, a když přijde den výplaty, zjistí tento, že tolik peněz, o kolika byla řeč, nedostal.

mexická bankovka

Proč je tomu tak? Na vině pochopitelně může být i skoupý zaměstnavatel, i to je možné. Ale ve většině případů vězí za tímto rozdílem pouhé jedno jediné slovo. A to je zmíněné slovo ‚hrubá‘.

Zaměstnanci je totiž vesměs nabízena určitá hrubá mzda. Jenže tato se nevyplácí, tato označuje jenom to, kolik zaměstnavatel ve prospěch zaměstnance vynaloží. A než dostane zaměstnanec to, co mu náleží, strhávají se z oné hrubé mzdy sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu případně zredukovaná o nějakou tu slevu na dani, na niž mají někteří z našinců nárok.

Je tedy už jasné, že není hrubá mzda čistá mzda. Že jde o dva různé pojmy.

staré marky

A jak se v tom má zaměstnanec orientovat, jak má tedy zjistit, kolik při slíbené hrubé mzdě doopravdy dostane? Pokud si chce takové přepočty usnadnit, může mu pomoci třeba kalkulačka, která mu na internetu toto přepočítá. Rychle a snadno, s minimem zadávaných údajů.

A taková kalkulačka může sehrávat významnou úlohu. Protože otevře zaměstnanci oči a ten se tedy může skutečně zodpovědně rozhodnout, zda nějakou práci vezme nebo ne. A když ji vezme, nebude zklamán, až mu tu dají jeho výplatu.