Finance
Finance

Na hranici chudoby

Hranice chudoby je pomyslná mez, která odděluje dostatek, od nedostatku. Zatímco chudoba je například hladovění, absence střechy nad hlavou, nebo nemožnost pořizovat základní životní potřeby, …