Proč na Marsu není atmosféra
Proč na Marsu není atmosféra

Proč na Marsu není atmosféra

Možnost života na jiných planetách fascinovala lidstvo od nepaměti. Z historického hlediska to pak není tak dávno, co se nejčastěji umisťoval na naši sousední planetu, Mars. Moderní výzkumy však ukázaly, že taková pravděpodobnost je skutečně mizivá, a to i v případě, že nemluvíme o inteligentním životě, ale například o jednoduchých bakteriích.

 

Samozřejmě, můžeme namítnout, že zde byla nalezena voda, která je považována za jeden ze základních předpokladů pro vznik života. A to je také pravda. Navíc je dokázáno, že zde dříve poměrně volně tekla. Přesto jej zde nenacházíme. Proč?

 

Důvodem je chybějící atmosféra. Ta je důležitá k tomu, aby se zde udržely jednak plyny potřebné k dýchání, a především aby byla zachována konstantní teplota. Bez ní zkrátka život, jak jej známe, prakticky možný není.

 

pohled na Mars z vesmíru

 

Jak je ale možné, že ji zde nenajdeme, když náš další soused, Venuše, ji má ještě silnější, než my na Zemi? A i jiné planety naší Sluneční soustavy či jiné měsíce ji mají, byť ne dusíko-kyslíkovou, na kterou jsme zvyklí, ale například metanovou. Proč tedy Mars žádnou nemá?

 

Nejnovější výzkumy ukazují, že ji dříve také měl. Pak však z nějakého důvodu přišel o svou magnetosféru, tedy magnetické pole. To nám nejen ukazuje, kde je sever a jih, ale především je také tím, co zabraňuje atmosféře, aby byla odváta do kosmického prostoru.

 

Venuše s hustou atmosférou

 

Právě to je jednou z největších překážek při osidlování Marsu. Jistě, můžeme zde pěstovat rostliny, avšak veškerý kyslík, který vyrobí (pokud tedy nebudou pod kompletně uzavřeným poklopem), bude jednoduše díky rotaci planety rozprášen do vesmíru.

 

V současnosti je tedy velmi nepravděpodobné, že bychom na něm mohli bydlet i jinak než v kompletně uzavřených základnách. Stejný problém má například také Měsíc. I ten není možné právě z tohoto důvodu terraformovat.

 

Je tedy vidět, že s kolonizací jiných planet je to složitější, než se na první pohled zdá. Přesto bychom se o to měli pokoušet. Koneckonců, je to v podstatě naše jediná naděje na skutečně dlouhodobé přežití.