Ach ty daně
Ach ty daně

Ach ty daně

Jestliže na našince něco dopadá i notně nepříjemně a s přímo ukrutnou pravidelností, jsou to daně. Zatímco i na policii a před soudem smíme zapírat, daně musíme přiznat, nechceme-li se dostat do nepříjemností.
A protože je v daních v nejednom ohledu neskutečný guláš a co chvíli se tu něco mění, děláme prý chyby. A protože ty se nevyplácejí, měli bychom si prý dát pozor třeba na následující věci:

daňový úřad
a) Na odečitatelné položky a slevy na dani, jež prý špatně uplatňujeme. Našinci prý tak třeba uplatňují maximální možné školkovné, i když třeba ve skutečnosti zaplatili jinou, nižší částku.
b) Na slevy a zvýhodnění, na něž nemáme nárok. Třeba na úroky z hypotéky, jejímiž nejsme vlastníky.
c) Na chybné uplatnění slevy na manželku nebo manžela, kdy se nezahrnou nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti nebo mateřská. Tuto slevu lze totiž získat jen tehdy, nemá-li ona osoba vlastní hrubé příjmy přesahující za daný rok 68000 Kč.
d) Na slevu na dítě, kdy je tato uplatňována u téhož dítěte oběma rodiči.
e) Na podepsání všech formulářů a jejich odevzdání se všemi přílohami.
Abychom nejedné chybě předešli, je prý vhodné podat přiznání elektronicky, při čemž se většina chyb odhalí. Máme tak správně vyplnit formulář v aplikaci EPO a pak ho odeslat některým z následujících způsobů:
a) Odeslání s uznávaným elektronickým podpisem.
b) Odeslání bez elektronického podpisu, ovšem s tím, že pak si je třeba vytisknout Potvrzení o podání a to do pěti kalendářních dní doručit na finanční úřad.
c) Uložení k odeslání do datové schránky a odeslání ve formátu XML do datové schránky správce daně.
d) Odeslání přiznání v aplikaci EPO se zvolením „Ověření identity přihlášením do datové schránky“, což je způsob podepsání podání pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky.
e) Odnesení vyplněného a vytištěného formuláře z aplikace EPO osobně na finanční úřad.
daňové úniky

Tolik možností nám náš hodný stát dává a my přitom tolikrát chybujeme! Nebylo by náhodou konečně lepší to nějak zaonačit, aby se politici přestali zaobírat rozšiřováním možností podání a postarali se spíš o to, aby se v těch daních vyznali i prostí lidé? Když se v nich už kolikrát ani prase nevyzná?